QUYẾT TÂM VƯỢT QUA CÁM DỖ

4 thg 10, 2011

NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP HAY CỦA THẦY THÍCH CHÂN QUANG


Dù bạn là ai, không theo tôn giáo nào hay có theo tôn giáo nào đi nữa, dù công việc bận rộn tới đâu. Hãy bỏ một ít thời gian lắng nghe những bài giảng của Thầy Thích Chân Quang, tôi đảm bảo rằng cuộc sống, tâm hồn, đạo đức của bạn không nhiều thì ít cũng có một phần thay đổi. Bạn sẽ có một lối sống tốt hơn, cao thượng hơn.

SAU ĐÂY LÀ CÁC BÀI GIẢNG CỦA THẦY THÍCH CHÂN QUANG MÀ TÔI SƯU TẦM ĐƯỢC MỜI CÁC BẠN TẢI VỀ MÁY, HOẶC ĐIỆN THOẠI ĐỂ NGHE:


Có những bài sưu tầm còn thiếu nội dung mong các bạn thông cảm!